алтны цэвэршүүлэх үйлдвэрийн өртгийн түлхүүрийг эргүүлэн авах