боржин чулууны олборлолтын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө