уул уурхайн тоног төхөөрөмж ажиллуулах талаархи асуултууд