харилцагчийн шаардлага бүс контейнер хэр удаан ажиллах боломжтой