www where 8x7 бөмбөг үйлдвэрлэх зориулалтаар ашигладаг