нүүрсний боловсруулалт хийх ажлын бэлтгэл ажил эхлэх болно