шохой доломит үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч