уул уурхайн процессыг цахилгаан эрчим хүчний ялалт борлуулах үйлдвэр