боржингийн карьер эхлэхэд хөрөнгө оруулалт хийхэд хэр их зардал гарах вэ