борлуулалтын бутлуур нь брендийн дээд зэргийн ашиглагддаг