магнийн олборлолтод ашигласан тоног төхөөрөмж тоног төхөөрөмж