нүүрсний уурхайн байршил нүүрсний уурхайчдын байршил