алтан зуурмагийн алтан зуурмагийн болон алаг цахлай