барилгын болон нураах хог хаягдлыг дахин боловсруулах хөдөлгөөнт машин