өмнөд африкийн нүүрсний компаниудын жагсаалтыг гаргажээ