хамгийн сайн шороон ордны тоног төхөөрөмжийг угаах