зэсийн уурхайн процессын урсгалын зэс ороох үйлдвэр