засвар үйлчилгээ дэмжих эрүү бутлуур хэрэглэгчийн тохиолдолд